Služby

Našim klientům poskytujeme veškeré notářské služby:

 

Družstva
Převody nemovitostí
Notářské úschovy
Notářský zápis jako podklad pro exekuci
Pořízení pro případ smrti
Majetkové smlouvy manželů a snoubenců
Zástavní smlouvy a rejstřík pohledávek
Ověřování a osvědčování
Obchodní korporace; přímý zápis do obchodního rejstříku
Pozůstalost
Výpisy z informačních systémů veřejné správy
Výhrada práva věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání
Nadace a nadační fondy
Předběžné prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti
Svěřenský fond
Společenství vlastníků jednotek